Skip to content

12. LECTURA PARTICIPATIVA DEL LLIBRE “HACIA UNA ESPIRITUALIDAD LAICA” de Marià Corbí

Aquesta obra ens permet entendre els canvis culturals que estem patint causats per la implantació progressiva d’una nova manera de viure: haver d’estar creant nova ciència i tecnologia, nous productes i serveis de manera accelerada. I mostra la seva repercussió sobre la forma, radicalment diferent, d’entendre i viure l’espiritualitat en la nova societat. Ens farà plantejar-nos els trets del seu cultiu avui a partir de les condicions pròpies d’aquesta societat.

Potser és l’obra que millor fa comprendre la perspectiva del pensament de Marià Corbí.

Constarà de 6 sessions, una al mes,
els tercers dilluns de cada mes, des del 22 de gener fins al 17 de juny de 2024
de 16.00 a 18.00 h. (hora espanyola).

Modalitat en línia

Aportació: 70 € (fraccionable)

Per a la primera sessió del 22 de gener, Marta Granés exposarà el contingut de la Introducció i del 1er. capítol, i seguidament s’entrarà als comentaris per part dels participants així com a acordar la distribució del material i la logística que es voldrà seguir a les següents sessions.

Convé haver llegit prèviament les pàgines del llibre de cada sessió.

ÍNDICE

PRESENTACIÓN…………………………………………………………………1
INTRODUCCIÓN. La encrucijada, a vista de pájaro……………………4 

PRIMERA PARTE

LOS MODELOS CULTURALES DE LA SOBREVIVENCIA HUMANA 

CAPÍTULO I. La cultura, un invento biológico………………………….9
La condición fundamental de nuestra especie: ser un viviente cultural.…………..  9
El tránsito de la vida de una estructura binaria a una ternaria. La doble experiencia de la realidad……………………………………10
Nuestra cualidad específica ……………………………………………………….12
La construcción de una “naturaleza humana” viable ……………………………..13

CAPÍTULO II. Estructura cultural de las sociedades preindustriales…………15
Método de análisis de la estructura de los sistemas míticos………………………….15
La estructura de las culturas de los cazadores / recolectores…………………………16
La estructura de las culturas de las sociedades horticultoras…………………………23
La estructura de las culturas de las sociedades agrícolas de riego………………..35
La estructura de la mitología de las culturas ganaderas………………………………..72
Consideraciones generales sobre la epistemología mítica…………………………….80
El núcleo antropológico generador de las religiones…………………………………….89

CAPÍTULO III. Hacia las sociedades de innovación……………………………….  92
La lenta generación de un modelo para interpretar la realidad, alternativo al mito y su epistemología……………………………92
La aparición de las primeras sociedades industriales y sus consecuencias……………101
La aparición e implantación de las sociedades de innovación……………………………….104
Sociedades estáticas y sociedades dinámicas………………………………………………………….107
El fin de las religiones………………………………………………………………………………………………..109

SEGUNDA PARTE

LA CUALIDAD ESPECÍFICA HUMANA Y SU CULTIVO

CAPÍTULO IV. El impacto de la nueva estructura cultural en las formas religiosas tradicionales …………………………116
El desconcierto de las organizaciones religiosas………………………………………116
Los mitos y símbolos como sistemas de creencias y su lectura puramente simbólica …………………120
Espiritualidad sin creencias; la fe sin creencias………………………………………..121
El desencuentro entre las tradiciones espirituales y las nuevas sociedades es de raíz epistemológica…………125
Los símbolos y mitos: afirmaciones apofáticas o poemas acerca del Absoluto……….128
No hay que esperar sustitutos de la religión……………………………………………132
El carácter de nuestro hablar de la dimensión absoluta de la realidad…………………134
Los grandes maestros del espíritu son ininterpretables………………………………138

CAPÍTULO V. La doble experiencia de lo real …………………………………….140
La doble experiencia de lo real en la religión ………………………………………….140
La doble experiencia de lo real fuera de la religión………………………………….142
El cultivo explícito de nuestra cualidad específica es una necesidad colectiva e individual………………………145
La noción de “revelación” en las nuevas circunstancias culturales……………147
De qué hablan las escrituras sagradas……………………………………………………….149
De qué hablan los maestros espirituales……………………………………………………153
¿Qué pueden ofrecer a las nuevas sociedades industriales las milenarias tradiciones religiosas de la humanidad?……………………………………………………………….. 157
La oferta sutil de las tradiciones………………………………………………………………….159
La oferta de las tradiciones religiosas como oferta de humildad, desnudez y amor……160

CAPÍTULO VI. El conocimiento silencioso …………………………………………163
El camino al que invitan las tradiciones es un camino de sutilidad……………………. 163
La vía a la espiritualidad, es el silencio interior. Su fruto es el conocimiento silencioso…………………………………………………………………165
El conocimiento silencioso es la raíz del amor incondicional a todos los seres………..167
Los símbolos y mitos nos hablan de esta realidad, no de otra…………………………..168
La diferencia entre las creencias y los supuestos……………………………………….170
En las sociedades globalizadas, las tradiciones religiosas no pueden apoyarse en creencias…………………………………………………………171
Las grandes vías al silencio……………………………………………………………..172
El camino espiritual es una indagación y una creación libre y gozosa…………………174
El conocimiento silencioso no somete ni excluye la duda porque no es una formulación……..177
El conocimiento silencioso no aleja de este mundo, sino que sumerge en él…………..179
La verdad sin forma del conocimiento silencioso………………………………………180

CAPÍTULO VII. La calidad humana y su cultivo……………………………………….183
El silencio es el recurso fundamental de nuestra especie………………………………183
La calidad específicamente humana…………………………………………………….187
La urgencia colectiva del silencio laico…………………………………………………193

CONCLUSIÓN.………………………………………………………………………..     195
BIBLIOGRAFÍA …………………………………………………………………….        197

Inscripció per fer el curs on-line:

Us podeu inscriure a aquest curs enviant-nos un missatge a jm.bobadilla@cetr.net
Quan ens envieu el correu, si us plau, recordeu indicar el vostre nom i el títol del curs o nº del curs que trobaràs en el programa.

Forma de pagament: L’aportació es pot fer mitjançant transferència bancària al compte de

Banc Sabadell: ES79 0081 5119 6800 0108 8609

És molt important indicar el nom complet de la persona inscrita en el concepte de la transferència i el títol del curs o nº del curs.

A més, si el sistema del teu banc online ho permet, pots enviar-nos la notificació de transferència, disponible al final de l’operació de transferència a evacetr@gmail.com

Un cop us hagueu inscrit i hagueu realitzat la transferència, rebreu un missatge amb la confirmació de la inscripció i tres dies abans de l’inici del curs les instruccions per accedir a el curs en directe.

Formulari d’inscripció per fer el curs presencialment

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ

    Nom *

    e-mail *

    Telèfon

    Back To Top