Marta Granés

15. INDAGACIÓ SOBRE LA VIDA ÉS COM UN SOMNI

14 SOMNI

Molt sovint la saviesa de les tradicions espirituals afirma que la realitat és inconsistent, un simulacre, que és com un miratge. Seguint alguns textos indagarem pas a pas aquestes afirmacions sense recolzar-nos en supòsits ni creences, intentant arribar al fons mitjançant un treball de raonament.
Ens proposem arribar a comprendre el més fondament possible que el nostre món i nosaltres mateixos som una construcció. Una construcció necessària però sense més consistència que la que nosaltres mateixos li donem. El nostre món no és més real que el d’un escarabat o un ocell: cada vivent construeix un món correlat a les seves necessitats, i aquests mons són només a la seva ment.
Com també proposen les tradicions de saviesa indagarem: què és el que es presenta darrere de la completa inconsistència? És la seva mateixa inconsistència la que ens dirà el què ens hagi de dir.

Dates: 8, 15, 22 i 29 d’abril
Horari: 4 dijous, de 19:00 a 20:30 h.
Aportació: 45 €