Skip to content

Algunes pràctiques de silenci amb el Ioga Vasishta

Algunes pràctiques de silenci amb el Ioga Vasishta

Et saludo, oh ésser!  “Et saludo, oh ésser!” és un text que pertany a l’obra Ioga Vasishta, i sobre el que es va treballar en unes pràctiques de silenci. El text ja havia estat recollit en aquest web; l’acompanyem ara amb les pistes de treball proposades, per si poden servir per aprofundir-hi.  EL TEXT  El Ioga Vashista,  s’atribueix al savi (semi llegendari) Vâlmiki (datada vers els s. XI-XIII). Vâlmiki exposa al seu deixeble Bharadvâja les sàvies converses del savi Vâsishta amb el príncep Râma. És la segona obra més extensa en sànscrit, després del Mahabharata. Versió castellana (compendi): Yoga Vasishtha,…

Llegir més
Back To Top