Skip to content

Amor

Que tendre que és l’amor recíproc sostingut,
Subtil com fil de seda, máxim com el mar;
Com lluna al ple suspesa, esclat de frágil flor,
Per sempre més colpeix, un cop i un altre cop.
(WU Rong)

Back To Top