Skip to content

Conseqüències del final de la epistemologia mítica

Conseqüències del final de la epistemologia mítica

Partim de la definició de “epistemologia mítica” com la interpretació dels textos sagrats com descripcions fidedignes d’aquest món i l’altre.

Des d’aquí una reflexió: que la completa o progressiva desaparició de les societats preindustrials, la generalització de la industrialització, l’assentament de les societats d’innovació contínua, i la globalització que han comportat, estan canviant radicalment la idea que tenim del nostre conèixer i sentir, el que anomenem la nostra epistemologia. Estan canviant de manera que ens veiem arrossegats des d’una epistemologia que creia que el que deien els nostres mites, símbols, i formacions teòriques descrivia com era la realitat mateixa, -actitud que anomenarem “epistemologia mítica” perquè la van generar els mites-, a una epistemologia en la qual sabem que les nostres formacions lingüístiques no descriuen la realitat sinó que la modelen únicament. A aquest segon mode d’epistemologia li direm “epistemologia no-mítica”.

Si tots les nostres maneres de coneixement són modelacions llavors es susciten greus preguntes: ¿què és la veritat, què la revelació, què la qualitat humana profunda?

Back To Top