Skip to content

12. REPTES DE LES SOCIETATS D’INNOVACIÓ: CURS SOBRE LA CONSTRUCCIÓ DE SISTEMES DE MOTIVACIÓ I COHESIÓ COL·LECTIVES

Inclòs dins del programa de Cursos d’Especialització de la UAB

Informació i matrícula fent clic aquí: Curs Reptes de la Societat d’Innovació: La Construcció de Sistemes de Motivació i Cohesió Col·lectives

a càrrec de l’equip de CETR, coordinat pel professor Daniel Gamper (UAB)

Els sistemes de motivació i cohesió social fonamentals pel bon funcionament dels equips de les societat dinàmiques, s’hauran de saber construir ja que els anteriors les frenen. Haurem de ser capaços de crear sistemes de motivació que s’adeqüin a les noves condicions de generació de riquesa: la creació constant d’innovació. El curs ofereix criteris i eines bàsics per la elaboració dels nous projectes de valors col·lectius que serveixin tant per a una bona gestió personal com  dels equips. En quest procés d’acceleració de formes de vida el cultiu de la qualitat humana resulta imprescindible.

Dates: 14 dilluns, del 6 d’ocutubre del 2022 al 26 de gener del 2023
Horari: de 16h a 19h
Aportació: 200€

La metodologia de el curs serà una combinació de recursos tant teòrics com pràctics, on s’explicaran els fonaments de l’Epistemologia axiològica, així com la importància d’aquesta en les noves societats de coneixement per entendre, en les seves aplicacions pràctiques, com desenvolupar un Projecte Axiològic Col·lectiu per cohesionar i motivar els equips siguin de l’àmbit que siguin (empreses, col·lectius socials, equips creatius etcètera)

El curs està pensat en unes 14 sessions que s’impartiran els dilluns de 16:30h a 19:30h a partir d’octubre.

Sessions que s’impartiran durant el curs

Sessió 1: Crisi de les motivacions i cohesions col·lectives. La urgència d’aconseguir sistemes de cohesió i motivació d’equips creatius

Sessió 2: Anàlisi dels projectes col·lectius i sistemes de valors de les societats del passat.

Sessió 3: Projectes del passat versus nous projectes: la fixació i la jerarquia vs l’horitzontalitat i l’adhesió lliure.

Sessió 4: Assumir la societat de coneixement: un destí inevitable. Riscos que introdueixen les tecnociències accelerades.

Sessió 5: Canvis que les tecnociències introdueixen en la manera de pensar, sentir i actuar: nova visió de l’individu, de l’organització, del coneixement.

Sessió 6: El peculiar accés humà a la realitat: la qualitat humana com base per a la creativitat, llibertat, cohesió i motivació d’equips.

Sessió 7: Eines per construir narracions per cohesió i motivació col·lectiva: els 7 protocols de construcció.

Sessió 8: Cas pràctic protocol 1- Anàlisi del quadre de valors reals d’un col·lectiu concret.

Sessió 9: Cas pràctic protocol 2 – Postulacions pròpies de les societats creatives aplicades a col·lectius en concret.

Sessió 10: Cas pràctic protocol 3 – La transformació dels postulats conceptuals en postulats valorals o estimulatius.

Sessió 11: Cas pràctic protocol 4 – Estructura profunda de la narració.

Sessió 12: Cas pràctic protocol 5 – La construcció del discurs.

Sessió 13: Cas pràctic protocol 6 – Estratègies per implementar els objectius del discurs.

Sessió 14: Cas pràctic protocol 7 – Tàctiques per implementar els objectius del discurs.

Formulari de preinscripció al Curs

    Back To Top