Skip to content

Del Talmud

Els Talmuds recullen les reflexions de diverses generacions de rabbins guiats sempre per un únic objectiu : com fer més transparent la vida quotidiana a la Presència divina, com impregnar el dia a dia d’un esperit de recerca del Rostre. Entre les figures entranyables que trobem en els Talmuds, destaca la de rabbi Hillel, mestre del s.I a.C. Els seus consells es caracterizen per facilitar al màxim els camins, posant sempre l’amor per davant de qualsevol altra consideració.

Rabbi Hillel deia -per exemple- estima la pau i busca-la sempre ; estima les criatures i acosta-les a la Torah. O, també : qui no augmenta els seus coneixements, els destrueix. No diguis : quan estigui lliure estudiaré perquè, potser, no estaràs mai lliure. Qui utilitza el seu poder en favor de sí mateix, perirà. No judiquis mai al pròxim fins que tu no et trobis en la seva mateixa situació.

Un dia un pagà es va presentar davant rabbí Hillel i li va dir : “fes-me prosèlit, però et poso com a condició que m’ensenyis tota la Torah en l’estona que m’estaré dret sobre un peu”. Hillel se’l va mirar i li va respondre : no facis als altres allò que no vulguis per a tú. Això és la Toràh i la resta només són comentaris. Ves i estudia.

Back To Top