Drets humans

Files/1416485178 Drets Humans Trorra T87x128.png

AA.VV. Educación plena en derechos humanos. Trotta, 2014. 336 p.
Els autors han pretès oferir un panorama dels Drets Humans que, partint d’un concepte que és problemàtic, exposi les maneres en què aquests poden ser mostrats en clau didàctica, per tal de servir de base a reflexions acadèmiques i, si és el cas , l’activisme cívic en persones que només tenen d’ells una vaga intuïció.