Skip to content

Lectura comentada dels poemes de Joan de la Creu

Joan de la Creu en els seus versos utilitza la imatge conjugal, com també fa Rumi, per expressar la unió amb Déu i la no dualitat. De la mateixa manera que Rumi és explícitament teista però amb un teisme cristià. Els poemes d’un gran místic i poeta ens ajudaran a aprendre a treballar en la via des de la sensibilitat. Pretenem superar les reticències al teisme i a la devoció. Per poder heretar la saviesa dels grans del passat aquestes reticències no són raonables. Llegirem els poemes: cántico espiritual, Romances, Dichos de luz y amor, Monte de perfección, y Canciones.

1ª Classe

2ª Classe

3ª Classe

4ª Classe

5ª Classe

6ª Classe

7ª Classe

8ª Classe

9ª Classe - inici textos Teresa de Jesús

10ª Classe - inici textos Teresa de Jesús

11ª Classe - inici textos Teresa de Jesús

12ª Classe - inici textos Teresa de Jesús

13ª Classe - inici textos Teresa de Jesús

14ª Classe - inici textos Teresa de Jesús

15ª Classe - inici textos Teresa de Jesús

Back To Top