Skip to content

Les societats islàmiques en el món contemporani

Introducció als fonaments religiosos i a la plural història de l’islam, tot atenent a les dinàmiques específiques de les societats islàmiques en diàleg no gens fàcil amb la contemporaneïtat. A partir dels textos fundants de l’islam, l’Alcorà i els hadiths, s’analitzaran tant els aspectes pròpiament religiosos i espirituals com aquells altres que tenen a veure amb el fiqh o jurisprudència islàmica i els reptes que planteja un món cada cop més global.

10 dilluns de 19:30 a 21:00 h.

1ª Classe

  •  Enllaç

2ª Classe

  • Enllaç

3ª Classe

  • Enllaç

4ªClasse

  •  Enllaç

5ª Classe

  •  Enllaç

6ª Classe

  •  Enllaç

7ª Classe

  •  Enllaç

8ª Classe

  •  Enllaç

9ª Classe

  •  Enllaç

10ª Classe

  •  Enllaç
Back To Top