Skip to content

Pràctica de meditació 16

Que en la teva ment i voluntat no hi hagi res més fora d’aquest sentit…
Nova meditació a partir del Núvol del no-saber

… que la paraula [“Amor”, o “És”…] ompli el teu esperit del seu sentit […] de manera que en la teva ment i voluntat no hi hagi res més fora d’aquest sentit. […] Fixa fermament la paraula en el teu cor i, passi el que passi, no deixis que se t’escapi. (del Núvol del no-saber)

1. Recolliment amb ajut de la respiració.
Després d’uns primers minuts de prendre consciència del fet de respirar, d’observar i acompanyar el flux de la respiració, sense forçar-lo, unir la paraula “És”, o “Amor” (o alguna que ens permeti suggerir l’Existir ple, il•limitat, aliè als condicionaments de l’ego).
Dedicar uns minuts (10’-15’) a la repetició atenta, procurant que el sentit de la paraula triada ho envaeixi tot, que penetri cada porus del nostre ésser. Que ho sigui tot, que no quedi res exclòs…

Font d’amor sense límits. Amor il•limitat, expandint-se.
No hi ha res que no pugui abraçar.

2. Objectiu de la pràctica: substituir el moviment limitat del sentir (els sentiments) per l’amor il•limitat, gratuït, serè, absolut.

Exercici:
Portarem la nostra atenció (mobilitzar la imaginació, posar-nos al davant) cap a una persona, o un conjunt de persones, del nostre entorn conegut, habitual. Concretar.
Quan el tinguem ben present, ens hi situarem al mig, però nosaltres som invisibles. Els veiem però no ens veuen: com si ens haguéssim tornat invisibles per tothom. Cadascú imagina l’escena que vulgui. El que importa és que tenim l’oportunitat -una oportunitat, potser única- de reveure aquella/es persona/es. De fruir de la seva presència, de la seva existència. Però com que som invisibles:
no exigim res, no demanem res, no esperem res. No em veuen, no espero aconseguir res de l’altre. Sense cap expectativa. Només tenir l’oportunitat de sentir-los a prop, veure’ls, la possibilitat de fruir d’aquella escena de vida. Sense expectatives de cap mena, només ser

El qui troba la seva vida, la perdrà; i qui perdi la seva vida, la trobarà. (Mt.10,37)
– cap on apunta aquest "perdre" i "trobar"? què vol dir "perdre" i què trobo?

3. Respiració + repetició: amor sense límit; amor que tot ho abraça; amor-pau; amor-ple …
 

Back To Top