Skip to content

Programa 2013-14

Aquí pots consultar el nou programa per al curs vinent, si el vols descarregar en pdf, clica aquí

1.- La saviesa dels grans sutres del budisme chan…
2.- La gran qualitat a la tradició cristiana: Pseudo Dionisio Areopagita i Nicolas de Cusa !!!canvi data inici!!!
3.- El Mathnawi de Rumi poeta, pensador i savi sufí !!!canvi data inici!!!
4.- Relatos de poder
5.- La qualitat humana, la llibertat i la felicitat, el camí del Buda
6.- Una nova aproximació a la mística universal  
7.- Els fonaments de la qualitat humana
8.- Pintura contemplativa: l’art de la icona
9.- Ramana Maharshi i l’experiència no-dual
10.- Lectura comentada de  La construcción de los proyectos axiológicos colectivos.
11.- Una introducció al cultiu de l’espiritualitat no-dual
12.- La visó antropològica de l’home actual i l’espiritualitat que genera
13.- L’espiritualitat dels ateus
14.- Apropament al coneixement silenciós
15.- Com fomentar la creativitat a l’empresa?


1.- La saviesa dels grans sutres del budisme chan:  Xinxinming (Shinjinmei en japonès) i Candongqi (Sandokai en  japonès)
a càrrec de Marià Corbí, Montse Cucarull i Marta Granés
Es tracta d’escrits centrals, curts i molt densos, del corrent budista Mahayana a Xina (fonament del zen). Són un missatge de saviesa sense déus, religions, ni creences. Estudiar-los a fons és una gran inversió. Endinsar-se en el seu estudi resulta ser una guia pel silenciament a través de la ment, molt adequada per a l’adquisició de la gran qualitat humana en les nostres condicions culturals.
Del 8 d’octubre al 20 de maig *
16 dimarts, quinzenalment
de 19:30 a 21:00h
curs sencer: 208 €                                                                                                                                       

2.- La gran qualitat a la tradició cristiana: Pseudo Dionisio Areopagita i Nicolas de Cusa, dos grans mestres cristians
a càrrec de Jaume Agustí , Montse Cucarull i Marià Corbí
Comentarem  El breve tratado sobre la tiniebla divina, de Pseudo Dionisio Areopagita (segle V o VI) que és un del grans fonaments de la mística cristiana. I de Nicolas de Cusa abordarem l’obra Acerca de lo no otro que parla que Déu és allò més intim de tota realitat.
Del 10 d’octubre al 27 de març*
11 dijous, quinzenalment
de 20:00 a 21:30h
curs sencer: 153€                                                                                                                                  

3.- El Mathnawi de Rumi poeta, pensador i savi sufí
a càrrec de Marià Corbí
Rumi (1207-1273) és un dels grans exponents del sufisme, -moviment espiritual musulmà-. Poesia i profunditat de pensament s’uneixen en el seu Mathnawi, anomenat sovint “l’Alcorà persa”, una obra que condueix a cultivar l’espiritualitat des del sentir .
Del 17 d’octubre al 22 de maig*
14 dijous, quinzenalment
de 20:00 a 21:30h
curs sencer: 183 €                                                                                                                                  

4.- Relatos de poder
a càrrec de Raúl García
El quart llibre de Castaneda posa de relleu de manera molt amena els elements que ha de cultivar qui vulgui recórrer el que ell anomena “camí de coneixement”, una forma d’endinsar-se en “l’espiritualitat laica”. En aquesta obra Castaneda parla sobre el ‘vertader coneixement’, de l’actitud personal que es requereix per accedir-hi, i el camí que hi condueix. Tot un programa de qualitat humana fonda.
Del 28 d’abril al 2 juny
6 dilluns, setmanalment
de 19:30 a 21:00 h
preu: 95€                                                                                                                                  

5.- La qualitat humana, la llibertat i la felicitat, el camí del Buda sense religions ni déus
a càrrec de Marta Granés
El budisme és un sistema d’indagació de la realitat, del que és la qualitat humana i la felicitat, i de com cultivar-les. Com és la realitat de les coses i de les persones quan es miren sense lligams a creences laiques o religioses? Aquesta és la proposta nuclear del budisme. Farem un seguiment de les seves reflexions i del seu mètode per arribar a intuir la llibertat a la que condueixen. La coneguda “il·luminació” és ni menys ni més que una altra visió d’aquesta mateixa realitat en la que vivim, assolida des del silenci.
Dues edicions:
Del 9 d’octubre al 18 de desembre,
10 dimecres, de 19:30 a 21:00h
i també
del 23 d’abril al 11 de juny,
8 dimecres, de 19:15 a 21:00h
preu: 142€                                                                                                                                  

6.- Una nova aproximació a la mística universal    
a càrrec de Francesc Torradeflot 
Què és el que empeny a homes i dones de totes les èpoques i cultures a endinsar-se en territoris que les paraules no saben descriure? Llegirem textos espirituals de diverses tradicions i de mestres tan diversos com ara Lao Tsè, Nagarjuna, Hui Neng, Ramana Maharshi, Gregori de Nissa, Agustí d’Hipona, mestre Eckhart, Angelus Silesius, George Fox, Rumi, Ibn Arabi, Wittgenstein, etc. El curs ofereix una aproximació comparada a la mística universal; un recorregut pels àmbits del coneixement silenciós, que ens permetrà aprofundir en la naturalesa del seu oferiment. Veurem com llegir textos espirituals sense els obstacles dels nostres prejudicis culturals, amb llibertat.
Del 10 d’octubre al 10 d’abril,
13 dijous, quinzenalment,
de 19:30 a 21:00h
preu: 175€                                                                                                                                  

7.- Els fonaments de la qualitat humana
a càrrec de Salvador Juncà
“Qualitat humana”, “espiritualitat”, “treball interior”… com interpretar aquesta dimensió humana en ple segle XXI? Quin és el seu fonament? Té sentit parlar d’espiritualitat sense religió? Un curs introductori que, des d’una aproximació multidisciplinar a l’àmbit del coneixement silenciós i al fet religiós, aporta eines per interpretar la seva presència en el món contemporani i invita a replantejar-se personalment aquestes qüestions.
Una visió panoràmica i global que convida a continuar aprofundint en el conreu de la qualitat humana per mitjà de les diverses propostes que s’ofereixen en el Centre.
Del 14 d’octubre a l’11 de novembre,
5 dilluns, setmanalment
de 19:30 a 21:00
preu: 81€                                                                                                                                  

8.- Pintura contemplativa: l’art de la icona
a càrrec de Pepa Armenté
“Obrir-se a un món tot silenciant-ne un altre”… Practicar l’art de la icona és endinsar-se en el cultiu de l’atenció plena, amb totes les nostres capacitats. Aquest taller setmanal ofereix l’oportunitat de conèixer i practicar el sentit de l’art de la icona i les seves tècniques.
Dinàmica de treball: cadascú tria les icones que pintarà. La primera es du a terme sobre paper, per tal de familiaritzar-nos amb la tècnica, mentre preparem el suport –fusta– de la següent.

Tots el dimecres de 19:00 a 21:00
Del 2 d’octubre, fins a finals de juny
Lloc: Taller Pas per tu.
C/ Sant Pere més Baix 63, int. 3a.     

Tel. 933107862

Preu: 80 € mensuals, inclou el material.
      

                                                                                                                      

9.- Ramana Maharshi i l’experiència no-dual
a càrrec de Xavier Melloni
“El que importa no és retirar-se a un lloc solitari, sinó mantenir-se despert en indagació” –llegim en un dels diàlegs entre Ramana Maharshi (1879-1950) i els qui l’anaven a trobar a Arunaxala. O també: “No espereu que ningú pugui donar-vos el Coneixement, ja que és un tresor amagat dins del vostre propi cor”. La pregunta “qui sóc?” serà un dels instruments clau que proposarà per anar obrint camí vers la comprensió i la descoberta personal.
El seminari ens permetrà conèixer millor el pensament i les aportacions d’aquest mestre de l’experiència no-dual, probablement l’exponent més destacat del corrent advaita vedanta de l’època moderna.
Del 10 al 31 de març
4 dilluns, setmanalment
de 19:30 a 21:00 h
preu: 66 €                                                                                                                                  

10.- Lectura comentada de La construcción de los proyectos axiológicos colectivos. Principios de epistemología axiológica
a càrrec de Marta Granés
Aquest llibre de Marià Corbí planteja la necessitat de crear un saber sobre allò axiològic, és a dir, sobre tot allò que te a veure amb els valors humans. L’autor planteja afrontar proactivament l’obsolescència dels projectes valorals del passat que és l’arrel de la ruptura axiològica més greu que ha patit la humanitat.
La sortida a aquest problema, la gravetat del qual no en som del tot conscients, s’haurà d’anar construint amb bases sòlides que tinguin en compte tant el coneixement científic com el cultiu de la qualitat humana, i  haurà de ser capaç d’anar-se transformant al pas dels continus canvis provocats per les tecnociències.
Del 20 de gener al 26 de maig
10 dilluns, quinzenalment,
de 19:30 a 21:00 h.
preu: 142 €
També on-line (70€)                                                                                                                                  

11.- Una introducció al cultiu de l’espiritualitat no-dual
a càrrec de José Reche
El poema titulat L’experiència directa de l’Absolut (Anubhava Nivedana Stotra) del mestre hindú xivaïta Abhinavagupta (c. 950-1020) ens servirà per introduir-nos al cultiu de l’espiritualitat no-dual. Amb ell podrem veure les diferències i similituds de plantejament respecte al vedanta advaita i al misticisme cristià, i enriquir-nos amb les seves aportacions.
Del 5 de març al 9 d’abril,
6 dimecres, setmanalment
de 19:30 a 21:00
preu: 95€                                                                                                                                  

12.- La visó antropològica de l’home actual i l’espiritualitat que genera
a càrrec de Marta Granés i Raúl García
Durant molt de temps, fins als nostres dies, l’espiritualitat s’ha plantejat com una gran possibilitat per a la persona entesa com un compost de cos i esperit. Quan ja no es pot tenir aquesta visió antropològica, com hauria de plantejar-se l’espiritualitat? En el curs abordarem aquesta qüestió fent un breu recorregut per les principals interpretacions antropològiques al llarg de la història.
Del 19 de març al 9 d’abril
4 dimecres, setmanalment
de 19:30 a 21:00
preu: 66€                                                                                                                                  

13.- L’espiritualitat dels ateus
a càrrec de Francesc Torradeflot 
Molts d’aquells que hom anomena ateus, tenen una forta vivència espiritual que suposa la negació de les imatges que es fan de la divinitat o de Déu.
Aquesta negació es fa, en molts casos, a través d’una denúncia clara i profètica de les incoherències i instrumentalitzacions que algunes institucions religioses fan del sentiment i del discurs religiós. Molts ateus opten per una actitud lliure, sense submissions que afirma la immanència i la realitat en la seva immediatesa. Veurem autors com Spinoza, Feuerbach, Marx, Nietzsche, Freud, Bertrand Russell, George Orwell, Carl Sagan, etc.,  dels qui es pot aprendre molt en la nova situació cultural de les societats de canvi constant que no permeten sotmetre’s a creences fixadores.
Del 24 d’abril al 29 de maig,
5 dijous, setmanalment
de 19:30 a 21:00
preu: 81€                                                                                                                                  

14.- Apropament al coneixement silenciós
a càrrec de Salvador Juncà i Teresa Guardans
Un àmbit en forma de taller que busca afavorir l’intercanvi i l’aprofundiment personal pel que fa al cultiu de la qualitat humana. L’activitat combina una pràctica de silenci i una estona de reflexió compartida, a partir de la lectura de diferents textos de les tradicions de saviesa.
Per facilitar la dinàmica de treball de grup, aquest “taller” s’ofereix a totes aquelles persones que ja han participat, prèviament, en alguna de les activitats del Centre.
Del 16 de setembre al 2 de juny,
els dilluns, quinzenalment,
de 19:30 a 21:00 h.
preu: 100€  (fraccionable)                                                                                                                               

15.- Com fomentar la creativitat a l’empresa?
a càrrec de Queralt Prat-i-Pubill
Es parla molt de la importància de desenvolupar la creativitat a la feina, a l’empresa, a l’equip, però molt poc de com fer-ho. Històricament als personatges creatius se’ls ha anomenat ‘genis’, tot suposant que la creativitat era una característica de naixement.
Aquest curs ofereix orientacions concretes des del convenciment que la creativitat pot ser desenvolupada i que hi ha procediments per a fer-ho.
Del 3, 10 i 17 de febrer
3 dilluns de 19:30 a 21 h
preu: 60€                                                                                                                                  

Back To Top