Skip to content

Grups d’estudi de textos de saviesa GETS

Protocol per a grups d’estudi
de textos de saviesa (GETS)

Aquest protocol no pretén estructurar sinó només donar resposta a demandes concretes que sorgeixen -o que puguin sorgir- de la lectura/estudi de textos de les diverses tradicions de saviesa. Aquí es difonen procediments i tècniques que ja s’estan fent servir a CETR per a qui vulgui compartir, imitar o contactar. El que es proposa es fa a tall orientatiu i com a un servei adreçat a qui hi pugui estar interessat.

(Vés al PDF)

1.- Finalitat dels GETS

* Facilitar l’accés personal i en grup a la lectura dels savis de la humanitat de les grans tradicions de saviesa.
* Oferir eines i procediments teòrics i pràctics que permetin l’accés a la qualitat humana profunda.
* Enriquir la interpretació i l’aprenentatge a través del debat.
* Prendre consciència dels recursos necessaris per permetre una comprensió i aprofitament dels textos.

 

2.- Identitat i generació del GETS

* Grup de persones interessades per la qualitat humana profunda.
* Un mínim de 4 persones i un màxim de 15.
* És important que, com a mínim, una o dues persones tinguin una certa experiència en la lectura de textos de saviesa.
* El GETS no és un grup religiós ni confessional.
* La reunió es pot fer mensualment –per donar temps a la lectura- en un lloc còmode, recollit i silenciós –preferiblement una llar familiar, un centre cívic, un centre d’estudis, etc-.
* La lectura es fa en solitari prèviament a la reunió o plegats durant la reunió.
* El comentari del text agafa la major part de la reunió. Acostuma a ser un debat entre tots els membres a partir de les qüestions i reflexions que suggereix el text.
* Les reunions, si es pot, s’haurien de fer amb l’ajuda d’un animador responsable de la dinàmica grupal.

Més informació

Back To Top