Skip to content

Rainer Maria Rilke

Oh vida, vida, temps de miracle!
Contradicció i contradicció. Sovint
Dolent, el camí se’t fa tan aspre!
Després, de cop, amplària admirable,
Com d’un àngel tens tenses les ales!
Oh temps de la vida, oh inexpresable!

Però com més m’inclino en mi mateix
És fosc és el meu Déu, com enramada
Amb cents d’arrels que ben callades beuen.
Només pel seu caliués que m’aixeco:
Més ja no sé, perquè les meves branques
Prou dins descansen, sols el vent les mou.

Rainer Maria Rilke, Tres poetes, tres mestres, Antoni Pasqual i Piqué. Abadia editors

Selecció Pepa Torras Virgili

Back To Top