VERSOS SOBRE LA PERFECCIÓ DE LA SAVIESA: RATNAGUNA-SAMCAYAGÂTHÂ SUTRA

1 VERSOS

Aquest text del budisme Mahayana planteja de manera concisa, en 302 versos o línies, la seva perspectiva sobre què és la qualitat humana profunda i com es cultiva. Té l’interès que d’ell es poden treure aclariments aptes per a la societat vint segles després de la seva aparició i situada a 7.500km de distància.

1ª Classe 1ªpart

1ª Classe 2ªpart

1ª Classe 3ªpart

1ª Classe 4ªpart

2ª Classe 1ªpart

2ª Classe 2ªpart

2ª Classe 3ªpart

2ª Classe 4ªpart

2ª Classe 5ªpart

3ª Classe 1ªpart

3ª Classe 2ªpart

3ª Classe 3ªpart

3ª Classe 4ªpart

4ª Classe

5ª Classe

6ª Classe

7ª Classe

8ª Classe