Skip to content

1. KÂRIKÂ DE GAUDAPÂDA

I. La realitat segons les escriptures.

1. 1. L’estat de vigília compren l’experiència dels objectes externs, el somni, els objectes interns, el de somni profund és una massa de consciència indiferenciada. Aquesta consciència és la mateixa que es coneix a través de tres estats diferents.

2. L’estat de vigília és l’experimentador situat en l’ull dret; l’estat de somni, el que està a l’interior de la ment; l’estat de somni profund, el que està dins l’espai del cor. Així, un sol Ser es reconeix com a triple en el cos..

5. Aquell qui coneix a la vegada el subjecte i els objectes d’experiència, que s’han descrit en relació amb els tres estats, no resta afectat pels objectes de cada estat, ni tan sols mentre els està experimentant.

 

10. 10. Allò no – dual que sense alterar-se dirigeix tots els éssers, posa fi a tots els sofriments. Es l’estat resplendent omnipresent en tots, que denominem turîya.

16. Quan l’ésser humà, que estava dormint per influència de la il•lusió sense origen, es desvetlla, pren consciència d’allò Real on no hi ha somnis de cap classe, allò no originat i no – dual.

17. La dualitat no és sinó il•lusió, ja que la no – dualitat és la suprema realitat.

18. 18. Les idees de multiplicitat que algú imagina, es poden fer desaparèixer Aquesta explicació té per objectiu facilitar aquest ensenyament. Quan es descobreix la última veritat, la dualitat no existeix.


(selecció extreta del llibre CONCIENCIA Y REALIDAD. LA MANDUKYA UPANISHAD CON LAS KARIKA DE GAUDAPADA Y LOS COMENTARIOS DE SANKARA. Introducció, comentaris i traducció de Consuelo Martín. Ed. Trotta.

Text fonamental del corrent Vedanta Advaita que aborda la no-dualitat de la realitat. El mateix Gaudapada diu a I.18 “Les idees de multiplicitat que algú imagina, es poden fer desaparèixer. Aquesta explicació (obra) té per objectiu facilitar aquest ensenyament. Quan es descobreix la última veritat, la dualitat no existeix.” (Els termes utilitzats en el text com Ser, Real, Absolut, Brahman apunten a “allò existent quan deixem d’interpretar-lo”, per això aquests termes fan referència directament a la “veritat de la realitat”.)

vegi’s també

2. KÂRIKÂ DE GAUDAPÂDA
3. KÂRIKÂ DE GAUDAPÂDA
4. KÂRIKÂ DE GAUDAPÂDA
5. KÂRIKÂ DE GAUDAPÂDA

Adi Shankara

Vedānta

Back To Top