Skip to content

2. KÂRIKÂ DE GAUDAPÂDA

5. Els savis afirmen que l’estat de vigília i el del somni són idèntics per la similitud entre els objectes percebuts en un i altre estat.

9. Allò que en el somni s’imagina com consciència interna és irreal i allò que es percep com exterior sembla real. Però tan allò imaginat com allò percebut és igualment il•lusori.

10. En l’estat de vigília passa el mateix, allò que s’imagina com consciència del que és intern és irreal i allò que es percep com consciència del que és extern sembla real. Però la raó ens diu que en ambdós casos és il•lusori.

11. Si ens els dos casos els fenòmens són il•lusoris, qui capta aquests objectes? i qui els crea?

12. Per el poder de la seva mateixa il•lusió el Ser que brilla per la seva pròpia llum imagina i crea en ell mateix i per si mateix tots els objectes coneguts. Aquesta és l’evidència del Vedanta.

15. Els objectes que trobem a l’interior de la ment, els quals se’ls considera no – manifestats, i els objectes que apareixen a l’exterior com a manifestats no són més que simples imaginacions. L’única diferència entre ells està en els òrgans pels quals es perceben.

16. En primer lloc s’imagina el ser individual i a partir d’ell els diferents fenòmens subjectius i objectius.


(selecció extreta del llibre CONCIENCIA Y REALIDAD. LA MANDUKYA UPANISHAD CON LAS KARIKA DE GAUDAPADA Y LOS COMENTARIOS DE SANKARA. Introducció , comentaris i traducció de Consuelo Martín Ed. Trotta.

Text fonamental del corrent Vedanta Advaita que aborda la no – dualitat de la realitat El mateix Gaudapada diu a 1.18 “Les idees de multiplicitat que algú imagina, es poden fer desaparèixer. Aquesta explicació (obra) té per objectiu facilitar aquest ensenyament. Quan es descobreix la última veritat, la dualitat no existeix”. (Els termes utilitzats en el text com Ser, Real, Absolut, Brahman apunten a “allò existent quan deixem d’interpretar-lo”, per això aquests termes fan referència directament a la “veritat de la realitat”.)

vegi’s també

Adi Shankara

Vedānta

Back To Top