Skip to content

Algunes pràctiques de silenci amb un text del Ioga Vasishta

Et saludo, oh ésser! és un text que pertany a l’obra Ioga Vasishta, i sobre el que es va treballar en unes pràctiques de silenci. El text ja havia estat recollit en aquest web; l’acompanyem ara amb les orientacions de treball proposades, per si poden servir per aprofundir-hi.

El Ioga Vashista,  s’atribueix al savi (semi llegendari) Vâlmiki (datada vers els s. XI-XIII). Vâlmiki exposa al seu deixeble Bharadvâja les sàvies converses del savi Vâsishta amb el príncep Râma. És la segona obra més extensa en sànscrit, després del Mahabharata. Versió castellana (compendi): Yoga Vasishtha, un compendio. Etnos, 2008. 690 p. Trad. d’una versió reduïda del s.XIX: Valmiki. Yoga Vasishta: El mundo está en el alma. J.J. de Olañeta, 1994. 132 p.

una proposta de pràctiques de silenci

Back To Top