Skip to content

El sentir hondo de la vida. Principios de epistemología axiológica 7

Preu: 8€
308 páginas

ISBN Libro en papel: 978-84-685-6345-9
ISBN eBook en PDF: 978-84-685-6346-6

Descàrrega gratuïta o compra online

Estem vivint el trànsit cultural més radical i ràpid de la història de l’evolució humana, estem vivint el trànsit de les cultures encara agrari-autoritàries i de les societats industrials, a les societats fonamentades en la creació continuada i en progressió exponencial de noves ciències i noves tecnologies, ia través seu, de nous productes i nous serveis.

Ens veiem forçats a passar de viure de patrons de vida rebuts d’avantpassats prestigiosos i de déus, a haver-nos de construir nosaltres mateixos. Això ens exigeix ​​haver de crear projectes de vida col·lectiva, projectes axiològics col·lectius (PACs) que siguin dinàmics i al ritme del creixement exponencial de les tecnociències i les seves conseqüències. Hem de fer un trànsit en una contraposició entre societats que són o es consideren estàtiques a societats que són una dinàmica progressivament accelerada.

No intentem preveure el futur, sinó construir-ho.

Cal que en aquesta construcció estudiem com cal canviar les nostres maneres de pensar i sentir, cal repensar tots i cadascun dels conceptes i actituds valorals per poder viure de manera dinàmica i acceleradament canviant. Aquest llibre intenta continuar el treball de llibres anteriors. Encara queda una tasca enorme per fer.

Aquest llibre recull les reflexions de l‟autor sobre conceptes i actituds valorals adaptades a les societats que han de viure d‟innovar contínuament i ràpidament.

Back To Top