Skip to content

Pràctica de meditació 4

El centro del alma Dios es, al cual habiendo ella llegado según toda la capacidad de su ser y según la fuerza de su operación, habrá llegado al último y profundo centro del alma

(Joan de la Creu, Llama de amor viva B,1,12)

– arribar a l’essència de l’essència de la nostra existència, “según toda la capacidad”. ¿Què és això que diuen (Joan i Teresa) que som? ¿què vol dir que som Déu, Absolut, Ser, U? ¿què de nosaltres és Això?
No moltes paraules sinó procurar “notar la certesa” de l’afirmació de Joan de la Creu, procurar atrapar cap on apunta.

3.
Atenció silenciosa, atenció alerta a la “notícia tènue”

Back To Top