Skip to content

Projectes col·lectius per a Societats Dinàmiques

Un compendi de la investigació sobre les conseqüències axiològiques que comporten els avenços tecnocientífics sobre la vida, el medi i l’espècie humana.

L’acceleració de el creixement de les tecnociències altera totes les nostres concepcions i valoracions, i provoca la major transformació de les formes de vida de la història humana. La creativitat tecnocientífica, sotmesa a les exigències de l’màxim benefici en el temps més curt possible, s’està convertint en enemiga de la vida, de l’mitjà i de l’espècie humana. Aquestes conseqüències seran molt difícils de reparar, i en molts casos ja són irreversibles.

Fruit d’un llarg procés d’investigació, la present obra es proposa oferir les bases per a una construcció col·lectiva. S’ha pretès estudiar, en detall, les alteracions que introdueixen les societats de coneixement en cadascun dels nuclis axiològics de la vida humana en aquestes noves condicions de supervivència. Aquesta obra vol posar remei a aquesta situació estudiant les condicions que es requereixen perquè els desenvolupaments tecnocientífics i les seves conseqüències siguin a favor de la vida, de l’planeta i la nostra espècie.

ÍNDEX

IMPACTOS DE LAS NUEVAS SOCIEDADES DE CONOCIMIENTO

 1. La nueva dinámica de las tecnociencias y las sociedades de conocimiento
 2. La gran ruptura axiológica


BASES TEÓRICAS DE LA EPISTEMOLOGÍA AXIOLÓGICA

 1. La función de la lengua en nuestra especie. La lengua y la formalidad de los sistemas de valores
 2. El doble acceso a la realidad generado desde la lengua
 3. Cómo se comportan entre sí las dos dimensiones de nuestro acceso a la realidad
 4. La nueva antropología que imponen las sociedades de conocimiento
 5. La epistemología propia de las sociedades de
 6. La noción de modelación

 

LA CUALIDAD HUMANA EN LAS SOCIEDADES DE CONOCIMIENTO

 1. Cualidad humana y cualidad humana profunda
 2.  Indagación de la dimensión
 3. La cualidad humana profunda como indagación libre y no optativa
 4. La herencia de la sabiduría de la cualidad humana profunda del pasado sin creencias, religiones ni dioses
 5. Desde dónde hablan los grandes textos y qué pretenden

 

REFLEXIONES SOBRE LA VERDAD Y LAS CERTEZAS AXIOLÓGICAS

 1.  La verdad
 2.  Certezas axiológicas
 3.  Destino humano y la sabiduría
 4.  La muerte


LOS PROYECTOS AXIOLÓGICOS COLECTIVOS EN LAS SOCIEDADES DE CONOCIMIENTO

18. La construcción de proyectos axiológicos colectivos en las sociedades de conocimiento
19. Pasos para la construcción de un proyecto axiológico colectivo en la sociedad de conocimiento
20. El proyecto axiológico colectivo: base de la cultura y de la ética


LA ONTOLOGÍA DE LAS SOCIEDADES DE CONOCIMIENTO
21. Ontología de las sociedades de conocimiento


NECESIDAD DE LA EPISTEMOLOGÍA AXIOLÓGICA EN LAS SOCIEDADES DE CONOCIMIENTO Y SUS TAREAS

22. Tareas de la epistemología axiológica en las sociedades de conocimiento

Conclusión  

Coda  

Bibliografía

Back To Top