skip to Main Content

Religió a l’escola?

Teresa Guardans La reflexió entorn al lloc i el tractament del fet religiós en els centres d'ensenyament té una entitat pròpia; té llarga història, prèvia a la preocupació per com gestionar la pluralitat cultural i religiosa que, avui,  caracteritza els centres. Una història relacionada, com bé sabem, amb la secularització de més i més àmbits de les nostres societats, la seva organització, comprensió i gestió de l'entorn, fonaments del sentit personal i col·lectiu, etcètera. Una entitat pròpia, ampliada per una transformació de la realitat religiosa que cada dia mostra un rostre més i més plural. El que, probablement, podrem agrair a l'actual diversitat sociocultural i religiosa és que ens ha ajudat a desplaçar-nos del punt mort de l'antagonisme creença/no creença    aportant nous elements al debat.  La diversitat ens ha posat cara a cara davant l'evidència que el terme "religió" és immensament polivalent. Estretament relacionat amb aspectes culturals, socials i individuals…

Llegir més

¿Adiós al Vaticano II?

José Mª Vigil - Servicios Koinonía Tres superaciones del Concilio Vaticano II Resumen: El autor confiesa que pertenece a la generación que ha dedicado su vida a implementar la herencia del Concilio Vaticano II, generación que ha tenido a ese concilio como el punto de referencia más importante –eclesialmente hablando- en los últimos 40 años. Sin embargo, aventura la hipótesis de que la problemática del Vaticano II ha quedado ya obsoleta, y lo justifica presentando tres olas de nuevos signos de los tiempos que han transformado radicalmente el panorama teológico y pastoral: la teología de la liberación, el pluralismo religioso y la crisis de la religión. ¿Cuánto tiempo pervive un Concilio en la Iglesia? ¿Cuánto tiempo permanece siendo la referencia principal de la vida eclesial? ¿Cuándo deja de serlo y pasa a segundo plano, cediendo lugar a otras referencias mayores, más potentes y urgentes? Digámoslo en un lenguaje aplicado: el…

Llegir més
Back To Top