Generació Y: Un Vídeo

Generació Y: un vídeo

CETR

All work and all play és un vídeo sobre la irrupció en la vida social dels fills de la generació X (la dels baby boomers). Recull en uns pocs minuts els punts essencials de l'estudi que ha dut a terme l'empresa brasilera Box1824 (especialitzada en ciències del comportament i tendències del consum), sobre la joventut nascuda entre els primers 80s i el canvi de mil·lenni.  És la primera generació nativa del planeta digital, joves que han crescut amb les mans sobre els teclats, els dits i els ulls a les pantalles, respirant realitat virtual, un món globalitzat, habitant la xarxa de xarxes, super, hiper, connectats en un entorn en què les categories espai-temps adquireixen sentits radicalment nous.             Se'ls coneix també com Millennials (-coincideixen amb el canvi de mil·lenni-), i encara que amb les diferències pròpies de les condicions econòmiques i socials de les diferents zones planetàries, aquests 2.300 milions…

Llegir més
El Negoci Del Mindfulness

El negoci del mindfulness

Joseph Alois Schumpeter

Aquest mes de novembre han sortit diversos articles fent-se ressò d’un interès per l’atenció plena (mindfulness) que no deixa de créixer, molt especialment en el món empresarial i als centres educatius. La proposta de cultivar l’atenció plena per afavorir la creativitat, la flexibilitat, la comprensió...; per a reduir l’estrès generat per la “multi-tasca” i per l’allau d’informació al que estem exposats, sembla consolidar-se més i més. No deixen de sortir nous “manuals”, aplicacions, cursos, programes... D’aquí que es generin tota una sèrie d’interrogants: eren aquests els objectius de les ancestrals pràctiques d’atenció plena (en gran part originades en la tradició budista)? té sentit posar al servei d’un benefici econòmic allò que volia afavorir un profund  interès gratuït per la realitat? El moviment actual, va més enllà d’una moda? El que és ben clar és que posa en evidència que el ritme de transformacions científic tecnològiques en el que vivim immersos…

Llegir més

Conrear la cualitat humana

Marià Corbí

article publicat a La Vanguardia (1.09.2013, p.28: Temes de Debat: Cap a una espiritualitat laica)Necessitem amb urgència la qualitat humana, l'espiritualitat dels nostres avantpassats, com més profunda millor, per gestionar societats de ciències i tecnologies potents; d’altra manera, es podrien girar contra nosaltres, contra les espècies vivents i contra el medi, com ja està succeint.                     Durant milers d'anys la humanitat ha tingut formes de vida estables basades en el cultiu, l'artesania i el comerç, els col·lectius es coordinaven mitjançant la submissió i la coerció. Hi havia canvis, però no en el fonamental. Els sistemes d'interpretar la realitat, valorar-la, treballar, organitzar-se i actuar van ser estables i intocables. Estem parlant de les societats preindustrials estàtiques, amb variacions en les formes però amb estructures col·lectives profundes idèntiques. Aquests sistemes culturals bloquejaven els canvis que poguessin tenir repercussions serioses en els sistemes de valors col·lectius. Durant aquesta llarga etapa, l'espiritualitat es va…

Llegir més
Què és Això De La Governança?

Què és això de la governança?

Daniel Innerarity

Tenim un problema amb la política, un problema que no s’arregla millorant els instruments de què disposem sinó canviant de problema; no és que tinguem ben identificat el problema i ens falli únicament l’instrument amb el qual pretenem solucionar-lo. El nostre desencert és més radical: la funció de la política ha canviat i continuem pensant que l’únic que han de canviar són les solucions, fent que la mateixa política sigui ara més eficaç o modificant-ne el format. Daniel Innerarity és catedràtic de filosofia política i social, investigador IKERBASQUE a la Universitat del Pais Basc i director de l’Instituto de Gobernanza Democrática (www.globernance.org).  Aquest article prové de: http://www.danielinnerarity.es/ descarregar

Llegir més
Una Epistemologia Axiològica

Una epistemologia axiològica

Marià Corbí

Extracte de l'obra recentment publicada: La construcción de los proyectos axiológicos colectivos. Principios de epistemología axiológica. Bubok, 2013.La pretensió d'aquest escrit no és només teòrica, sinó també pràctica. Quin sentit tindria intentar construir una epistemologia axiològica, que és un saber sobre tots els fenòmens axiològics humans, sobre les seves funcions, la diversitat d'aspectes en què es presenta, com es van construir en el passat i com poden construir-se en el futur en les nostres condicions culturals, les interpretacions epistemològiques que suposen -i fins i tot imposen-, si aquest intent fos només teòric? Un saber sobre allò axiològic ha d'estar orientat a la pràctica. Descarrega o compra online             La pretensión de este escrito no es sólo teórica, sino también práctica. ¿Qué sentido tendría intentar construir una epistemología axiológica, que es un saber sobre todos los fenómenos axiológicos humanos, sobre sus funciones, la diversidad de aspectos en los que se presenta,…

Llegir més