La Construcción Social Del Espacio Y La Espacialización De La Cultura

La construcción social del espacio y la espacialización de la cultura

Raúl  García Ferrer

El espacio no es puro y homogéneo, sino que cada sociedad conforma su propio espacio y a su vez las configuraciones concretas del espacio determinan a los individuos. El interés por comprender la relación entre sociedad y espacio ha hecho surgir la antropología del espacio que reivindica el estudio del espacio ciudadano en igualdad de valor significativo con otras ramas de la antropología.Presentamos aquí la obra Anthropologie de l’espace de Françoise Paul-Lévy y Marion Segaud como uno de los primeros intentos de reflexión sobre este tema. [Anthropologie de l’espace de Françoise Paul-Lévy y Marion Segaud . 1983, Paris: Centre Georges Pompidou/CCI.] En 1912 Emile Durkheim, uno de los padres fundacionales de la Sociología, en su obra Las formas elementales de la vida religiosa, fue de los primeros en afirmar que el espacio no es puro y homogéneo sino que es el resultado de atribuir valores diferentes a las diferentes partes…

Llegir més
El Poder De Les Xarxes Socials

El poder de les xarxes socials

Manuel Castells Oliván

(selecció de l'article de Manuel Castells publicat a Vanguadia Dossier, n º 50, gener-març 2014).      Al llarg de la història el poder s'ha basat en el control de la informació i la comunicació. (...) A la primera dècada del segle XXI la difusió de les xarxes de comunicació per internet, més i més per mitjà de plataformes sense fils, ha transformat els processos de comunicació. (...) Hem passat d'un món dominat per la comunicació de masses a un món en què aquesta coexisteix amb l'autocomunicació de masses. Hemos pasado de un mundo dominado por la comunicación de masas a un mundo en que esta coexiste con la autocomunicación de masas. Es decir, hemos pasado de una comunicación caracterizada por la emisión de mensajes de una fuente a muchos receptores, con escasa interactividad, a una comunicación en donde múltiples emisores envían mensajes a múltiples receptores, de modo que todos…

Llegir més
Església I Món Modern

Església i món modern

Jaume Botey Vallès

Article publicat a la revista ALTERNATIVAS, n º 46 (II/2013), pgs. 105-130, una reflexió sobre la necessitat de transformació de les estructures religioses al servei del cultiu de la qualitat humana: "El mundo ha cambiado sustancialmente en todas sus estructuras y sobre todo ha avanzado de manera imparable en la conciencia de su autonomía frente a la religión y la iglesia. […]el alejamiento mutuo, es hoy mucho más profunda que antes. Definitivamente la iglesia debe plantearse una nueva manera de estar en el mundo"... descarregar l'article en pdf   Introducción. El papa Francisco, la modernidad y el futuro de la iglesia 1. Cambios en la sociedad respecto de la fe. Sociedad laica. 2.- El problema es Dios a. Incapacidad del mundo para entender a Dios b. Nuevas religiones sin Dios 3. El problema son las víctimas a. El silencio culpable ante las víctimas b. La teología “después de Auschwitz” 4.…

Llegir més
Generació Y: Un Vídeo

Generació Y: un vídeo

CETR

All work and all play és un vídeo sobre la irrupció en la vida social dels fills de la generació X (la dels baby boomers). Recull en uns pocs minuts els punts essencials de l'estudi que ha dut a terme l'empresa brasilera Box1824 (especialitzada en ciències del comportament i tendències del consum), sobre la joventut nascuda entre els primers 80s i el canvi de mil·lenni.  És la primera generació nativa del planeta digital, joves que han crescut amb les mans sobre els teclats, els dits i els ulls a les pantalles, respirant realitat virtual, un món globalitzat, habitant la xarxa de xarxes, super, hiper, connectats en un entorn en què les categories espai-temps adquireixen sentits radicalment nous.             Se'ls coneix també com Millennials (-coincideixen amb el canvi de mil·lenni-), i encara que amb les diferències pròpies de les condicions econòmiques i socials de les diferents zones planetàries, aquests 2.300 milions…

Llegir més
El Negoci Del Mindfulness

El negoci del mindfulness

Joseph Alois Schumpeter

Aquest mes de novembre han sortit diversos articles fent-se ressò d’un interès per l’atenció plena (mindfulness) que no deixa de créixer, molt especialment en el món empresarial i als centres educatius. La proposta de cultivar l’atenció plena per afavorir la creativitat, la flexibilitat, la comprensió...; per a reduir l’estrès generat per la “multi-tasca” i per l’allau d’informació al que estem exposats, sembla consolidar-se més i més. No deixen de sortir nous “manuals”, aplicacions, cursos, programes... D’aquí que es generin tota una sèrie d’interrogants: eren aquests els objectius de les ancestrals pràctiques d’atenció plena (en gran part originades en la tradició budista)? té sentit posar al servei d’un benefici econòmic allò que volia afavorir un profund  interès gratuït per la realitat? El moviment actual, va més enllà d’una moda? El que és ben clar és que posa en evidència que el ritme de transformacions científic tecnològiques en el que vivim immersos…

Llegir més