Indagació amb el Brihadaranyaka Upanishad: exercicis

Files/1449429600 Rishi T128x98.jpg

Els Upanishad recullen les reflexions dels antics rixis  de l’Índia, en diàleg amb els seus deixebles. El conjunt més antic d’aquests textos se situaria entre els segles IX-IV aC.; l’Upanishad Brihadaranyaka n’és un d’ells; és un dels textos que s’estan treballant enguany a Cetr, i ha estat el fil conductor d’un cap de setmana de pràctiques de silenci (novembre 2015).

Trobareu aquí la selecció de textos proposada durant el cap de setmana, amb les orientacions per a guiar els exercicis.