Skip to content

13è Encontre Internacional: El problema de introducir a las nuevas generaciones en lo que nuestros mayores llamaron espiritualidad

Les generacions menors de 45 es troben en un descampat a tal, que no hi ha res per menjar, per això l'oferiment que se'ls faci hauria de ser una notícia primera, sense cap tipus de supòsits ni de creences, perquè en les noves societats de moviment constant és impossible creure. Caldria oferir-los una notícia que sigui una dada verificable amb una verificació axiològica, no científica. Una notícia en la qual no ressoni res religiós ni antireligiós. Quina seria aquesta dada neta i verificable?
Llegir més

Didàctica i qualitat humana

Grup de treball estable interessat en abordar aspectes pedagògics del desenvolupament de la qualitat humana, de cara a afavorir el creixement interior de criatures i joves. Format per persones relacionades amb el món educatiu, poc a poc s’ha anat generant materials, reflexions, propostes pràctiques i... nous interrogants!
Llegir més

Crisi de les religions i desmantellament axiològic. El repte de construir sistemes de programació axiològica col·lectiva que necessitem

Crisi de les religions i desmantellament axiològic
La crisi mortal de les religions, fora dels reduïts àmbits religiosos, s'està vivint com la liquidació d'alguna cosa ja clarament obsoleta. En general es pensa que no ha de tenir repercussions importants en la vida col·lectiva. Es creu que serà suficient amb les ciències, que s'estenen a tots els aspectes de la vida humana, i amb una moral ben assentada i conseqüent.
Llegir més

La necessitat ineludible del cultiu de la qualitat humana i de la qualitat humana profunda a les nostres societats, com una indagació lliure en comunicació i en servei.

La necessitat ineludible del cultiu de la qualitat humana i de la qualitat humana
Aquesta trobada es va proposar abordar una qüestió greu i urgent: que la gestió de la potència de les ciències i tecnologies en continu i ràpid creixement per la seva retroalimentació mútua juntament amb la gestió de les transformacions constants de les formes de vida d'individus i col·lectius provocades per la contínua innovació de productes i serveis, requereix, amb urgència, trobar maneres adequades per cultivar la qualitat humana i la qualitat humana profunda.
Llegir més

La crisi axiològica arrel de totes les crisis que pateix el nostre món. Com manejar-nos amb ella.

La crisi axiològica arrel de totes les crisis que pateix el nostre món. Com manejar-nos amb ella.
Partim de l'observació que les tecnociències estan canviant les condicions de vida a tot nivell, i mentre tant els criteris i sistemes axiològics amb els quals es dirigeix el sistema no corresponen a aquesta situació sinó que s'apliquen els propis de societats anteriors. Això és causa d'un desfasament dels projectes axiològics col·lectius respecte a les condicions exigides pel desenvolupament tecnocientífic.
Llegir més

L’espiritualitat com qualitat humana i el seu cultiu en una societat laica

L'espiritualitat com qualitat humana i el seu cultiu en una societat laica
Espiritualitat és quelcom intrínsec a l'existir humà, és una qualitat humana profunda que pot practicar-se des del si de les religions o amb independència de religions i creences. El cultiu d'aquesta qualitat humana profunda es pot dur a terme tenint una religió com a referent, o sense, des de la pluralitat de totes elles. També des d'una posició laica sense creences ni religions però, en aquest cas, no es tracta d'inventar-ho tot de nou, sinó d'aprofitar des de la laïcitat l'esperit i el llegat de les tradicions religioses i espirituals de l’humanitat.
Llegir més
Back To Top