Skip to content

Lectura simbòlica dels textos sagrats

El com poder avançar en aquesta lectura simbòlica ha estat el tema d'aquesta edició. El canvi de les bases materials de la societat està forçant la humanitat a abandonar la forma «religiosa» que la seva espiritualitat havia adoptat des dels temps del neolític. En la nova situació s'està creant una nova forma d'espiritualitat, que accepta les tradicions en el seu veritable estatut simbòlic (no descriptiu, ni definidor de veritats o doctrines).
Llegir més

Els obstacles a l’espiritualitat en l’europa del s. XXI

L'anàlisi realitzada en la Trobada té en compte tant el nou tipus de societat com l'oferta perenne de les tradicions. L’equip acorda una distinció entre espiritualitat i religió: espiritualitat és el procés del camí interior que condueix a l'experiència de l'Absolut, mentre que religió és una forma concreta de presentar aquest procés, unit a un paquet de funcions socials que l'espiritualitat, recolzant-se en creences, en les societats preindustrials.
Llegir més

La verdad es pura cualidad

La verdad es pura cualidad
La verdad no es una formulación, porque toda formulación es una modelación de la realidad a la medida de las necesidades de un viviente. Lo que llamamos verdad los humanos es una modelación a nuestra medida. Incluso la verdad científica, aunque no sea a la medida de nuestras necesidades inmediatamente, es una modelación a la medida de nuestras posibilidades como animales terrestres.
Llegir més

Somos insignificantes y de importancia suma

Somos insignificantes y de importancia suma
uestra existencia no tiene importancia ninguna. Somos insignificantes. Frágiles formas de existir que hoy son y mañana desaparecen. Nuestro nacimiento fue insignificante para la inmensidad de los mundos y nuestra muerte no significará nada para esa misma inmensidad de mundos. Somos tan sin importancia como una hierba del camp, como una espiga de trigo, como una piedrecita del camino, como la vida de un gorrión, como el existir o no existir de un pequeño insecto.
Llegir més

Encontres internacionals

Encontres internacionals
Des de 2004 organitzem una trobada anual amb un grup estable de col·laboradors iberoamericans professors universitaris amb els que mantenim un contacte setmanal per videoconferència. Aquestes trobades tenen per objectiu afavorir la reflexió sobre els impactes de l’avenç de les societats de innovació continua sobre els projectes de cohesió y motivació col·lectiva (les religions entre d’altres). Com a conseqüència es proposen reflexionar sobre com afavorir el cultiu de la qualitat humana en el nou escenari cultural com element fonamental per a la seva conducció.
Llegir més

Grup d’investigació sobre qualitat humana

Grup d’investigació sobre qualitat humana
Aquí trobareu reflexions abordant punts concrets de la qualitat humana i el seu cultiu a partir de l'estudi de grans autors que van parlar d'ella. Entenem per 'qualitat humana' la nostra capacitat de tenir un accés tant al que té a veure amb les nostres necessitats, com al que és gratuït pel que fa a aquestes necessitats. La nostra condició de vivents constituïts per la parla ens possibilita aquesta doble condició de la qualitat humana.
Llegir més

La economia descalza de Manfred Max-Neef y Ruben G. Prieto

La economia descalza de Manfred Max-Neef y Ruben G Prieto

LA ECONOMÍA DESCALZA Manfred Max-Neef y Ruben G. Prieto. Ed. Nordan 1986 Buenos Aires http://libgen.io/ads.php?md5=7CC8CE22715AE3F10A02CE46D1567359 EXTRACTO pp 235-245 Marta Granés 1.2 La evidencia central es que las nuevas calamidades sociales se nos revelan, cada día más, ya no como problemas…

Llegir més

Grup d’investigació sobre allò axiològic humà

grups d'investigació
Aquí trobareu treballs del grup que estudia la construcció de projectes motivadors i cohesionadors de col·lectius des de la perspectiva dels principis d'epistemologia axiològica. En la mesura que els valors es conceben com una cosa que correspon a una naturalesa humana donada, vol dir que es tracta d'alguna cosa fixat, i com a tal incapaç d'adaptar-se a una situació de canvi continu, com és la societat actual que viu de la innovació constant. L'objecte del nostre estudi s'orienta cap al que té a veure amb la motivació a nivell col·lectiu com intrínsecament relacionat amb les formes de sobreviure el grup i, per tant, susceptible de canviar. El qualifiquem com axiològic per significar que el que s'estudia té a veure amb tot el que es presenta com valuós, sigui en l'àmbit que sigui, i el tractem com a construcció humana. Mentre que els valors en una societat estàtica es creu que es descobreixen, en una societat dinàmica se sap que es construeixen.
Llegir més
Back To Top