Skip to content

4rt. Encontre Internacional de CETR. LECTURA PURAMENTE SIMBÓLICA DE LOS TEXTOS SAGRADOS. Ensayos prácticos

descarregar pdf  1a. part 
descarregar pdf 2a. part

 Temàtica dels 15 Encontres Internacionals  amb links als llibres

Aquest doble volum recull les ponències i les síntesis de les sessions de treball de la Quarta Trobada a Can Bordoi [1], celebrat de el 3 a el 7 de juliol de 2007. El propòsit d’aquestes trobades, que es van iniciar a l’estiu de l’any 2004 sota els auspicis de la Fundació Jaume Bofill, organitzats per CETR, és mantenir un esforç d’estudi continuat sobre els reptes que encara l’espiritualitat en les societats contemporànies.

Després d’un primer any dedicat als obstacles específics que les societats d’innovació contínua poden representar per a l’espiritualitat, un segon centrat a posar en relleu les possibles aportacions de les tradicions religioses a aquest tipus de societat, es va veure la necessitat de dedicar la tercera convocatòria a abordar el tema de la lectura simbòlica dels textos religiosos. En la lectura simbòlica semblava trobar-se la clau per superar obstacles i per poder recollir els llegats de les tradicions religioses i espirituals de la humanitat en la nova realitat cultural. Aquest tercera trobada va tenir lloc a l’estiu de l’any 2006 i en ell es van donar importants passos de cara a concretar les característiques teòriques i les maneres d’una lectura simbòlica. Faltava fer l’exercici pràctic sobre exemples concrets i significatius, des de la perspectiva de les diferents tradicions participants en la trobada. I aquesta va ser la proposta de treball per aquest quart partit.

La pretensió d’aquestes noves jornades d’estudi ha estat, doncs, l’exercici concret de lectura purament simbòlica de punts centrals dels textos de les diverses tradicions espirituals de la humanitat, amb el propòsit de

– que puguin resultar accessibles a les gents de les noves societats, laiques, sense creences i sense religions,

– que sigui possible l’espiritualitat en les noves condicions culturals,

– que sigui possible heretar el gran llegat de saviesa dels nostres avantpassats, sense haver de passar per ancorar la ment en el passat.

 

[1] Les cinc primeres trobades es van realitzar a Can Bordoi sota el patrocini de la Fundació Jaume Bofill, d’aquí el títol del llibre. Però a partir de l’any 2009, la 6a. edició, ja sense el seu patrocini, les trobades van passar a anomenar-se Trobades Internacionals de CETR.

descarregar pdf  1a. part
descarregar pdf 2a. part

 

Sumario

PRESENTACIÓN Y PARTICIPANTES

 “UN HOMBRE TENÍA DOS HIJOS……. ”            Domingo Melero
Sesión de trabajo

COMO LEER LOS TEXTOS ESPIRITUALES           Bhakti Das
Sesión de trabajo

LAS NARRACIONES DE LA NATIVIDAD DE JESÚS           Marià Corbí
Sesión de trabajo

 EL MITO CRISTIANO Y SU HORIZONTE SOCIO-CULTURAL           Luigi Schiavo
Sesión de trabajo

 ELEMENTOS PARA UNA LECTURA LIBRE DE LOS TEXTOS RELIGIOSOS
Francesc Torradeflot Freixes
Sesión de trabajo

 LECTURA ESPIRITUAL LAICA DE LA PASCUA           J Amando Robles
Sesión de trabajo

APUNTES PARA UNA LECTURA SIMBÓLICA DEL CÓRAN           Halil Bárcena
Sesión de trabajo

 EL REINO DE LOS CIELOS ES COMO…           Teresa Guardans
Sesión de trabajo

 A LA BUSQUEDA DE UNA LECTURA SIMBOLICA DE TEXTOS, RITUALES Y ARTE RELIGIOSOS EN EL JUDAISMO           Gabriel Mazer
Sesión de trabajo

 LECTURA SIMBÓLICA DE LA HISTORIA DE LA SALVACIÓN           José Maria Vigil
Sesión de trabajo

 ALGUNAS REFLEXIONES FINALES

descargar pdf  1a. parte
descargar pdf 2a. parte

 

Back To Top