Análisis epistemológico de las configuraciones axiológicas humanas

Análisis Epistemológico De Las Configuraciones Axiológicas Humanas

Edició: Salamanca, Universidad, 1983. 681 p. --- Tesi doctoral de Marià Corbí, és una aproximació teòrica a l’estudi del valor com a fenòmen social i cultural, i això en tant que el valor es troba connectat o condicionat pels modes fonamentals de viure dels grups culturals humans concrets. Inclou: II.- Fundamentos lingüísticos de nuestra construcción epistemológica, exploraciones a partir del modelo conseguido y análisis del modelo mismo. III.- Análisis de configuraciones mitológicas. IV.- Indagaciones sobre el tránsito del mito a la racionalidad y aproximación al análisis de configuraciones de estructura ideológica. V.- Aproximación al análisis formal de las condiciones valoradas básicas de la era científico-técnica. Resumen y Conclusiones.

Llegir més