Reflexiones sobre la cualidad humana

Reflexiones Sobre La Cualidad Humana

Una obra que reflecteix la preocupació de l'autor pel molt que queda per fer de cara a afavorir el cultiu de la qualitat humana en les societats d'innovació. Pàgines que recullen intuïcions, inquietuds... reflexions forjades, dia a dia, en diàleg amb la realitat i deixant-se interpel·lar per ella.

L'autor es pregunta com afavorir el cultiu de la qualitat humana en les societats d'innovació? Com recrear de nou la saviesa dels nostres avantpassats en unes condicions culturals tan radicalment diferents i inèdites? Com concebre un camí a la qualitat, imprescindible i inseparable de la creativitat d'individus i grups?

Llegir més

Más allá del tsunami cultural. Marià Corbí, explorador libre de un tránsito inaplazable

Más Allá Del Tsunami Cultural. Marià Corbí, Explorador Libre De Un Tránsito Inaplazable

Aquest volum vol oferir un retrat polifònic de l'home i de la seva obra, de les aportacions del seu pensament i d'alguns dels fruits als que està donant lloc, en camps tan diferents com són la teologia, el món empresarial, l'educatiu... unes pàgines que pretenen donar compte d'un recorregut personal i intel·lectual en la seva ferma aposta pel cultiu de la qualitat humana profunda en el segle XXI.

Llegir més

Más allá de los límites. Meditaciones sobre la unidad

Más Allá De Los Límites. Meditaciones Sobre La Unidad

A partir de l'estudi i la meditació sobre textos dels grans mestres espirituals (Upanixads, Bhagavad Gita, Brahma Sutras, Ioga Vasishta, Sankara, Gaudapada, Nisargadatta...) Corbí recull i comenta temes, compartint meditacions. Reflexions que avancen sobre el fràgil suport de paraules i símbols que ens apropen a les fronteres del conèixer i el sentir silenciós.

Llegir més

Silencio desde la mente. Prácticas de meditación

Silencio Desde La Mente. Prácticas De Meditación

Aquest llibre recull els exercicis de silenci de la ment des de la ment que l'autor ha proposat setmanalment al CETR (Centre d'Estudi de les Tradicions de Saviesa) a Barcelona al llarg de set cursos acadèmics. Consta de set sèries d'exercicis inspirtats en diversos autors com Sankara, Nisargadatta, yoga Vasishtha, Kârikâ de Gaudapâda , mestres zen, cristians, musulmans...

Llegir més

Cantos de eternidad. La sabiduría de Rûmî en el “Mathnawi”

Cantos De Eternidad. La Sabiduría De Rûmî En El “Mathnawi”

En aquestes pàgines, Corbí ofereix una sèrie de meditacions sorgides de la lectura del Mathnawî, l’obra cimera de Djalâl-od-Dîn Rûmî (1207-1273), el gran mestre sufí. En concret es comenta la versió Rûmî: Mathnawî. Madrid, 2003. Editorial Sufí, Tomo I

Indica l’autor en el pròleg que la seva pretensió no és ni resumir ni comentar l’obra, sinó que vol convidar a endinsar-se en un text d’una riquesa infinita que no deixa d’oferir els seus tresors a qui s’hi vulgui apropar.

Llegir més

7è. Encontre. Conseqüències del final de l’epistemologia mítica

7è. Encontre. Conseqüències Del Final De L’epistemologia Mítica

Què és la Veritat? Com concebre la realització humana, l'espiritualitat, la teologia, el compromís, avui? Aquestes són algunes de les qüestions que exploren les ponències i debats d'una Trobada dedicada a abordar les conseqüències del profund canvi cultural que comporta concebre el coneixement, ja no com a descripció de la realitat, sinó com a construcció humana.

Per a aquesta nova edició de les "Trobades Internacionals de CETR" ens hem proposat abordar algunes de les implicacions que comporta el final de la "epistemologia mítica". L'epistemologia mítica és aquella que sosté que el que diuen les nostres construccions lingüístiques, com ara símbols, mites i rituals, i fins i tot les formacions conceptuals com la ciència, és com és la realitat. Les ciències, fins a l'últim terç de segle XX es van interpretar també des d'aquesta mateixa epistemologia, amb algunes excepcions.

L'epistemologia mítica és, doncs, una interpretació de la llengua i una ontologia.

Amb l'enfonsament de les societats preindustrials en els països i regions desenvolupats (econòmicament i socialment, no necessàriament en qualitat humana), amb la generalització de la indústria, l'aparició i assentament de les societats de coneixement, innovació i canvi continu, i la globalització que ha posat unes cultures i mitologies al costat de les altres, ens ha forçat a abandonar l'epistemologia mítica, o millor, se'ns ha desfet entre les mans.

Llegir més

6è Encontre de CETR. LA CALIDAD HUMANA FUENTE DE EQUIDAD Y JUSTICIA. La herencia de las tradiciones de sabiduría

6è Encontre De CETR. LA CALIDAD HUMANA FUENTE DE EQUIDAD Y JUSTICIA. La Herencia De Las Tradiciones De Sabiduría

En la Trobada de l'any passat vam tractar l'espiritualitat, o qualitat humana profunda, com a preparació per abordar aquest any la connexió intrínseca i inseparable de l'espiritualitat amb l'acció incondicional a favor del bé de tots i cadascun dels homes i a favor de l'equitat i la justícia. Aquesta serà, doncs, la temàtica d'aquest 6a Trobada.

Ens hem proposat investigar la naturalesa de la connexió intrínseca, que és un llaç inseparable entre, d'una banda, el camí interior fins arribar al conèixer i sentir silenciós i, d'altra, l'actuació gratuïta a favor del proïsme en el seu aspecte individual i en el seu aspecte col·lectiu com a lluita per l'equitat i la justícia, i a favor del medi.

Segons l'ensenyament de tots mestres de l'esperit de totes les tradicions, no pot donar-se un veritable camí espiritual sense aquesta acció desinteressada a favor de tota criatura. Caldria fer veure la força d'aquesta connexió i les seves raons teòriques i pràctiques

Llegir més

5è Encontre Internacional de CETR. LA ESPIRITUALIDAD COMO CUALIDAD HUMANA Y SU CULTIVO EN UNA SOCIEDAD LAICA

5è Encontre Internacional De CETR. LA ESPIRITUALIDAD COMO CUALIDAD HUMANA Y SU CULTIVO EN UNA SOCIEDAD LAICA

Dando un paso más, este Quinto Encuentro se ha propuesto estudiar el tema de “la espiritualidad en sí misma” que es una cualidad humana peculiar que nos adentra en el abismo de Dios, o como quiera que se represente esa dimensión absoluta. Una cualidad que nos es constitutiva, pero que debe cultivarse también para vivir como humanos y para habitar en la tierra convenientemente, aunque no se tenga el propósito o la posibilidad de adentrarse en el océano de nuestra dimensión absoluta. Dicha espiritualidad tiene que ser viable en una sociedad laica, no creyente, no religiosa y de globalización a todos los niveles, pero en especial de globalización espiritual.

En una sociedad así hay que aclarar y precisar qué es propiamente eso que llamamos “espiritualidad”. El eje de nuestro trabajo ha sido pues: “qué es eso, a lo cual no sabemos exactamente cómo denominar ahora, y que nuestros antepasados llamaron espiritualidad y vivieron unido a la religión”.

Llegir més

4rt. Encontre Internacional de CETR. LECTURA PURAMENTE SIMBÓLICA DE LOS TEXTOS SAGRADOS. Ensayos prácticos

4rt. Encontre Internacional De CETR. LECTURA PURAMENTE SIMBÓLICA DE LOS TEXTOS SAGRADOS. Ensayos Prácticos

Després d'un primer any dedicat als obstacles específics que les societats d'innovació contínua poden representar per a l'espiritualitat, un segon centrat a posar en relleu les possibles aportacions de les tradicions religioses a aquest tipus de societat, es va veure la necessitat de dedicar la tercera convocatòria a abordar el tema de la lectura simbòlica dels textos religiosos. En la lectura simbòlica semblava trobar-se la clau per superar obstacles i per poder recollir els llegats de les tradicions religioses i espirituals de la humanitat en la nova realitat cultural. Aquest tercera trobada va tenir lloc a l'estiu de l'any 2006 i en ell es van donar importants passos de cara a concretar les característiques teòriques i les maneres d'una lectura simbòlica. Faltava fer l'exercici pràctic sobre exemples concrets i significatius, des de la perspectiva de les diferents tradicions participants en la trobada. I aquesta va ser la proposta de treball per aquesta Quarta Trobada..

Llegir més

3r. Encontre Internacional CETR. Lectura simbòlica dels textos sagrats

3r. Encontre Internacional CETR. Lectura Simbòlica Dels Textos Sagrats

La segona gran revolució industrial, la de la tecnociència i la de la informàtica, ens ha introduït en una dinàmica de contínua transformació de tots els paràmetres de la vida col·lectiva: canvis constants en les ciències i tecnologies, en les maneres de treball i organització tant socials com familiars, en els valors col·lectius i sistemes de cohesió.

Tota aquesta dinàmica té un fonament científic-tècnic i un motor econòmic: l'èxit econòmic depèn de la capacitat d'innovació d'empreses i països en productes i serveis.

Aquestes transformacions accelerades, han tingut una greu conseqüència: s'han desplaçat culturalment les formes tradicionals de les religions. Els missatges de les religions s'han tornat opacs per a la gran majoria dels grups socials, especialment per als més implicats en la cultura, en les ciències i tecnologies i per als sectors més joves dels col·lectius.

El que intentaríem en la trobada seria comprendre el més possible aquest fenomen.

Llegir més