skip to Main Content

4rt. Encontre Internacional de CETR. LECTURA PURAMENTE SIMBÓLICA DE LOS TEXTOS SAGRADOS. Ensayos prácticos

Després d'un primer any dedicat als obstacles específics que les societats d'innovació contínua poden representar per a l'espiritualitat, un segon centrat a posar en relleu les possibles aportacions de les tradicions religioses a aquest tipus de societat, es va veure la necessitat de dedicar la tercera convocatòria a abordar el tema de la lectura simbòlica dels textos religiosos. En la lectura simbòlica semblava trobar-se la clau per superar obstacles i per poder recollir els llegats de les tradicions religioses i espirituals de la humanitat en la nova realitat cultural. Aquest tercera trobada va tenir lloc a l'estiu de l'any 2006 i en ell es van donar importants passos de cara a concretar les característiques teòriques i les maneres d'una lectura simbòlica. Faltava fer l'exercici pràctic sobre exemples concrets i significatius, des de la perspectiva de les diferents tradicions participants en la trobada. I aquesta va ser la proposta de treball per aquesta Quarta Trobada..
Read More

2º Encontre Internacional de CETR. ¿Qué pueden ofrecer las tradiciones religiosas a las sociedades del S. XXI?

La temàtica d'aquesta segona trobada: Què poden oferir les tradicions religioses a les societats de segle XXI? Partim de la constatació que les societats de segle XXI viuen i s'articulen sense creences. Continuen estant formades per homes i dones amb moltes opinions i actuacions a-crítiques; però ja no conserven interpretacions, valoracions, maneres d'actuar i organitzar-se que es tinguin com absolutes, sigui perquè Déu així ho va revelar, el va establir, o perquè ho hagi fixat i establert la mateixa naturalesa de les coses. Són societats en què es dona per fet, amb un saber més o menys lúcid però sempre operant, que tot el nostre saber, la nostra forma de valorar, actuar, organitzar-nos i viure, són creació nostra, sotmesa a canvis continus, al ritme de les nostres pròpies creacions científiques i tecnològiques. Són, per això, societats laiques, és a dir societats que interpreten i valoren la realitat, treballen, s'organitzen, actuen i viuen sense principis absoluts religiosos, i tampoc ideològics; saben, mental i fàcticament, que tot pot o, fins i tot, ha de canviar al pas de les grans transformacions científiques i tecnològiques i al pas de les grans innovacions en productes i serveis que aquests sabers provoquen. Són societats que no poden acceptar l'heteronomia en els seus projectes i formes de vida, perquè saben que estan forçades a ser les creadores de les seves pròpies maneres canviants de viure. Saben que estan forçades a ser autònomes en tots els aspectes de la seva vida, tant individual com col·lectiva.
Read More

1r. Encontre Internacional CETR. Obstáculos a la espiritualidad en las sociedades europeas del siglo XXI

La segunda gran revolución industrial, la de la tecno-ciencia y la de la informática, nos ha introducido en una dinámica de continua transformación de todos los parámetros de la vida colectiva: cambios constantes en las ciencias y tecnologías, en los modos de trabajo y organización tanto sociales como familiares, en los valores colectivos y sistemas de cohesión. Toda esta dinámica tiene un fundamento científico-técnico y un motor económico: el éxito económico depende de la capacidad de innovación de empresas y países en productos y servicios. Estas transformaciones aceleradas, han tenido una grave consecuencia: han desplazado culturalmente las formas tradicionales de las religiones. Los mensajes de las religiones se han vuelto opacos para la gran mayoría de los grupos sociales, especialmente para los más implicados en la cultura, en las ciencias y tecnologías y para los sectores más jóvenes de los colectivos. Lo que intentaríamos en el encuentro sería comprender lo más posible este fenómeno. Las tradiciones religiosas nacieron, se desarrollaron y se expresaron en un tipo de sociedad que en la Europa desarrollada es sólo residual. La gran calidad y riqueza de la espiritualidad de las tradiciones se vertió en esa copa y se ofrece todavía en ella. Pero los colectivos se alejan de ese vino; ni lo aceptan ni lo beben. El rechazo es tan completo que ya no resulta ni problema. El caso de los jóvenes es paradigmático.
Read More

Por los caminos del silencio

"El camino interior es una indagación. Un rastreo de los senderos del silencio. Y las vías del silencio, el itinerario a la unidad. Ese es el destino, la travesía humana. El resto,sólo una sombra". El texto: un conjunto de huellas escritas de la búsqueda de ese itinerario, recorrido desde las nuevas condiciones culturales de Occidente.
Read More

A la intemperie. Meditaciones

Una bella publicació que reuneix breus meditacions de Marià Corbí i il·lustracions de l’artista Pere Rius. Unes pàgines que ens mostren al Corbí més íntim, més personal, en el seu esforç per “cruzar los umbrales y entrar en la intemperie que provocan la atención y el silencio”; allà on “la verdad es inhóspita pero profundamente hospitalaria; despiadada como la inmensidad pero acogedora como una amante; vacía como un abismo pero haciéndose sentir con una presencia plena y cálida”.
Read More

El camino interior más allá de las formas religiosas

El camí interior condueix a la gran dimensió de l'existència humana: la que es viu quan s'ha silenciat la necessitat. És dons, el camí de la lucidesa i el silenci. La lucidesa i el silenci duen a la llibertat i la llibertat a l'admiració i a l'amor. (...). ¿Com dur a terme avui, adequadament, el camí interior? No s'haurà de prescindir de les antigues formes religioses? En aquesta obra Corbí ofereix claus per respondre a aquests interrogants, mostrant noves vies per a la realització d'aquesta autèntica i oblidada possibilitat humana.
Read More

Una història de les religions, tal qual.

Milers de milions de persones es defineixen com a religioses… i moltes altres, no. Què són les religions? Per què tantes religions? Per què tantes idees i opinions diferents? Quina relació hi ha entre tot allò que forma part d’una religió? Allò que aporten és d’interès exclusiu dels creients o d’interès general?... Una història de les religions, tal qual vol oferir eines que permetin construir respostes a preguntes com aquestes. Presenta recursos per poder interpretar una realitat que és molt plural i multifacètica; recull exemples de creences, dogmes i rituals
Read More

La setena direcció: el conreu de la interioritat

Conten els indis lakotes que quan Wakan Tanka havia disposat ja les sis direccions (l'Est, el Sud, l'Oest, el Nord, a dalt i a baix) li quedava per fixar la setena. Wakan Tanka sabia que la setena direcció era la més poderosa, la que contenia més saviesa, i volia situar-la allà on no fos massa fàcil trobar-la. I va triar l’últim lloc on pensen en buscar els éssers humans : en el cor de cada persona. Des d’aleshores aquesta és la direcció de la saviesa. I sembla ser que no va establir límits d'edat per a la recerca de la setena direcció... Potser pressuposava que al costat dels grans, i amb el seu ajut, les criatures podrien desenvolupar aquelles eines tan necessàries per poder recórrer els camins de la saviesa: l'atenció sostinguda, el silenci interior, l'interès per la realitat, la gratuïtat... Qui vulgui saber-ne més, trobarà en aquestes pàgines algunes orientacions i propostes pràctiques que tenen per objectiu fer més planera la tasca.
Read More

Más allá de los límites. Meditaciones sobre la unidad

A partir del estudio y la meditación sobre textos de grandes maestros espirituales –desde los Upanishads, el Bhagavad Gita, los Brahma Sutras o el Yoga Vâsishtha, a autores como Gaudapada, Sankara, Ramana Maharshi, Nisargadatta, Râmdâs, Prajnanpad o Ramesh- Marià Corbí recoge y comenta temas, con el fin de orientar la meditación. Reflexiones que caminan sobre los frágiles apoyos de las palabras y los símbolos para acercarnos hasta el borde del abismo que es el conocimiento y el sentir silencioso.
Read More
Back To Top