Skip to content

Nisargadatta: presentació

El llarg d’un curs, un grup va estar treballant l’obra de Sri Nisargadatta Maharaj, Yo soy Eso (Sirio, 2003), amb Salvador Juncà i Teresa Guardans. Nisargadatta és un mestre de Bombai, del s.XX, del corrent vedanta advaita. Durant el curs…

Llegir més

Nisargadatta P5

5. Silenci amb el capítol 27 . Nisargadatta:  Yo soy Eso Com a introducció: Cada un veu el món a través de la idea que té de si mateix. Segons el que cregui que vostè és, així creurà que és…

Llegir més

Nisargadatta P4

4. silenci amb el capítol 21, Nisargadatta: Yo soy Eso  Com a introducció: P: Quina utilitat té l'autoconeixement? M: L'ajuda a entendre el que vostè no és i l'allibera d'idees, accions i desitjos falsos. P: Quin és el propòsit de…

Llegir més

Nisargadatta P3

3. Silenci amb el capítol 18 (Nisargadatta. Yo soy Eso) P: Yo soy lo que sé que soy M: ¡No puede decir que usted es lo que cree que es! Sus ideas sobre sí mismo cambian día a día y…

Llegir més

Nisargadatta P2

2. Silenci amb el capítol 12. Nisargadatta. Yo soy Eso. 1. ... la consciència en sí, l’Ésser, la Vida, Déu, no importa el nom que se li atorgui, és el fonament últim de tot el que existeix, de la mateixa…

Llegir més

Nisargadatta P1

1. Silenci amb el capítol 10, de Yo soy Eso     M.: La idea fixa que té de ser una cosa i una altra és el que l’encega. Cregui’m quan li dic que és la percepció pura que il·lumina la…

Llegir més

Nisargadatta P10

10. Silenci amb el capítol 66 (Nisargadatta. Yo soy Eso) 1. pràctica d’atenció. Treball de l’atenció. Observació atenta de la respiració. Seguir el recorregut de l’aire, el moviment del cos... 2. meditació Què és ser universal, no com a concepte,…

Llegir més

Nisargadatta P9

9. Silenci amb el capítol 63 (Nisargadatta. Yo soy Eso) i text sobre Karma Ioga   1. pràctica d’atenció. Treball de l’atenció. Observació atenta de la respiració. Seguir el recorregut de l’aire, el moviment del cos...  2. Orientacions Només hi…

Llegir més

Nisargadatta P8

8. Silencio con el capítulo 46 (Nisargadatta. Yo soy Eso) 1. práctica de atención. Unos minutos de observación de la respiración. Dejando cualquier otra ocupación a un lado. 2. Orientaciones Es un capítulo que invita a hacer pie en lo…

Llegir més

Nisargadatta P7

7. Silenci amb el capítol 34 (Nisargadatta. Yo soy Eso) 1. pràctica d’atenció. Observació atenta del flux de la respiració. Observem l’aire en el seu recorregut. 2. Introducció a la reflexió El capítol subratlla l’error d’anar perseguint coneixement, pau, felicitat,…

Llegir més
Back To Top